คอร์สเดือนมีนาคม, TCAS, สอวน และติวเข้มข้น

202303
12 เดือน
฿12,000
ALEVEL คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย
12 บรรยาย
12 เดือน
คณิตศาสตร์เข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230311)
มัธยมต้น
5 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿6,000
ชีววิทยา a-level 13.00-15.00 น.
มัธยมปลาย
12 บรรยาย
12 เดือน
เคมีเข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230313)
มัธยมต้น
5 บรรยาย
12 เดือน
ชีววิทยาเข้มข้น 1 (Mar 2023) (SM20230312)
มัธยมต้น
3 บรรยาย
12 เดือน
202303
12 เดือน
฿3,000
สอวน เคมี 1 (Mar 2023) (SM20230303)
มัธยมปลาย
2 บรรยาย
12 เดือน

คอร์สเดือนกุมภาพันธ์ + ติวโค้งก่อนสอบ ม1 และ ม4