เคมีเข้มข้น 2 (Apr 2023) (SM20230413)

เคมีเข้มข้น 2 (Apr 2023) (SM20230413)
จันทร์/อังคาร (10.00-12.00 น.) 3,4,17,18,24,25,1,2

จันทร์/อังคาร (10.00-12.00 น.) 3,4,17,18,24,25,1,2

1
SM20230413 (2023/04/03) เคมีเข้มข้น 2 EP9 สารละลายกรดเบส
2
SM20230413 (2023/04/04) เคมีเข้มข้น 2 EP10 แบบฝึกหัดสารละลายกรดเบส และการแยกสาร
3
SM20230413 (2023/04/17) เคมีเข้มข้น 2 EP11 การแยกสาร ต่อ
4
SM20230413 (2023/04/18) เคมีเข้มข้น 2 EP12 การแยกสาร แบบฝึกหัด
5
SM20230413 (2023/04/24) เคมีเข้มข้น 2 EP13 สารบริสุทธิ์
6
SM20230413 (2023/04/25) เคมีเข้มข้น 2 EP14 สารบริสุทธิ์ ธาตุกัมมันตรังสี
7
SM20230413 (2023/05/13) เคมีเข้มข้น 2 EP15 แบบฝึกหัดสารบริสุทธิ์
8
SM20230413 (2023/05/15) เคมีเข้มข้น 2 EP16 แบบฝึกหัดสารบริสุทธิ์ 2
เคมีเข้มข้น 2 (Apr 2023) (SM20230413)
ราคา:
฿3,000