สอวน เคมี 2 (Apr 2023) (SM20230403)

สอวน เคมี 2 (Apr 2023) (SM20230403)
เสาร์/อาทิตย์ (15.00-17.00 น.) 8,9,22,23,29,30,6,7

เสาร์/อาทิตย์ (15.00-17.00 น.) 8,9,22,23,29,30,6,7

1
SM20230403 (2023/04/08) สอวน เคมี 2 EP9
2
SM20230403 (2023/04/09) สอวน เคมี 2 EP10
3
SM20230403 (2023/04/22) สอวน เคมี 2 EP11
4
SM20230403 (2023/04/23) สอวน เคมี 2 EP12
5
SM20230403 (2023/04/29) สอวน เคมี 2 EP13
6
SM20230403 (2023/04/30) สอวน เคมี 2 EP14
7
SM20230403 (2023/05/06) สอวน เคมี 2 EP15
8
SM20230403 (2023/05/07) สอวน เคมี 2 EP16
ระยะเวลาเรียน 365 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 12 เดือน
บรรยาย: 8
วีดีโอ: 16 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมปลาย
สอวน เคมี 2 (Apr 2023) (SM20230403)
ราคา:
฿3,000