สอวน คณิตศาสตร์ 1 (Mar 2023) (SM20230301)

พุธ/พฤหัส 13.00-15.00 น.

พุธ/พฤหัส 13.00-15.00 น.

1
SM20230301 (2023/03/08) สอวน คณิตศาสตร์ 1 EP1 Operation on rotional Numbers
2
SM20230301 (2023/03/09) สอวน คณิตศาสตร์ 1 EP2 Quadratic Surd Expressions and Their Operations
3
SM20230301 (2023/03/15) สอวน คณิตศาสตร์ 1 EP3 Combinatoric
4
SM20230301 (2023/03/16) สอวน คณิตศาสตร์ 1 EP4 Combinatoric
สอวน คณิตศาสตร์ 1 (Mar 2023) (SM20230301)
ราคา:
฿3,000