M2 GATE ดาราศาสตร์ (Feb.2023) (#6609020212)

(พุธ 16.00-18.00)

(พุธ 16.00-18.00)

1
6609020212 (2023/02/01) M2 GATE ดาราศาสตร์ 12
2
6609020212 (2023/02/08) M2 GATE ดาราศาสตร์ 13
ระยะเวลาเรียน 180 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน (180 วัน)
บรรยาย: 2
วีดีโอ: 4 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมต้น
M2 GATE ดาราศาสตร์ (Feb.2023) (#6609020212)
ราคา:
฿750