โค้งสุดท้ายติวเข้า ม.4 Science (Feb.2023) (#6602040203)

เริ่ม 4 กพ - 3 มีค

1
6602040203 (2023/02/04) ติวโค้งสุดท้าย ฟิสิกส์ EP1
2
6602040203 (2023/02/05) ติวโค้งสุดท้าย ฟิสิกส์ EP2
3
6602040203 (2023/02/18) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP1
4
6602040203 (2023/02/19) ติวโค้งสุดท้าย ดาราศาสตร์ EP1
5
6602040203 (2023/02/20) ติวโค้งสุดท้าย ดาราศาสตร์ EP2 ธรณี
6
6602040203 (2023/02/21) ติวโค้งสุดท้าย ดาราศาสตร์ EP3.1 บรรยากาศ
7
6602040203 (2023/02/21) ติวโค้งสุดท้าย ดาราศาสตร์ EP3.2 บรรยากาศ
8
6602040203 (2023/02/22) ติวโค้งสุดท้าย ฟิสิกส์ EP3
9
6602040203 (2023/02/24) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP2.1
10
6602040203 (2023/02/24) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP2.2
11
6602040203 (2023/02/27) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP3.1
12
6602040203 (2023/02/27) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP3.2
13
6602040203 (2023/02/28) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP1.1
14
6602040203 (2023/02/28) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP1.2
15
6602040203 (2023/03/01) ติวโค้งสุดท้าย เคมี EP4
16
6602040203 (2023/03/01) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP2.1
17
6602040203 (2023/03/01) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP2.2
18
6602040203 (2023/03/02) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP3.1
19
6602040203 (2023/03/02) ติวโค้งสุดท้าย ชีววิทยา EP3.2
20
6602040203 (2023/03/03) เฉลยแบบทดสอบ SCIENCE
ระยะเวลาเรียน 90 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 3 เดือน (90 วัน)
บรรยาย: 20
วีดีโอ: 48 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมต้น
โค้งสุดท้ายติวเข้า ม.4 Science (Feb.2023) (#6602040203)
ราคา:
฿4,000