ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted (Feb.2023) (#6601040201)

ข้อสอบ

1
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 1
20 questions
2
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 2
20 questions
3
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 3
20 questions
4
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 4
20 questions
5
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 5
20 questions
6
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 6
20 questions
7
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 7
20 questions
8
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 8
20 questions
9
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 9
20 questions
10
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE ชุดที่ 10
20 questions

คลิปเฉลยข้อสอบ

1
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 1
2
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 2
3
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 3
4
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 4
5
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 5
6
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 6.1
7
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 6.2
8
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 7.1
9
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 7.2
10
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 8.1
11
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 8.2
12
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 9.1
13
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 9.2
14
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 10.1
15
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 10.2
16
6601040201 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted 10.3
ระยะเวลาเรียน 150 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: เริ่ม 1 กพ - 31 มีค
บรรยาย: 16
วีดีโอ: 4 ชั่วโมง
ระดับ: ประถม
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ GATE, Gifted (Feb.2023) (#6601040201)
ราคา:
฿1,500