M2 GATE ดาราศาสตร์ (Dec.2022) (#6509021212)

(พุธ 16.00-18.00)

(พุธ 16.00-18.00)

1
6509021212 (2022/12/07) M2 GATE ดาราศาสตร์ 5
2
6509021212 (2022/12/21) M2 GATE ดาราศาสตร์ 6
3
6509021212 (2022/12/28) M2 GATE ดาราศาสตร์ 7
ระยะเวลาเรียน 180 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน (180วัน)
บรรยาย: 3
วีดีโอ: 6 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมต้น
M2 GATE ดาราศาสตร์ (Dec.2022) (#6509021212)
ราคา:
฿1,250