M2 GATE ดาราศาสตร์ (Nov.2022) (#6509021112)

(พุธ 16.00-18.00)

(พุธ 16.00-18.00)

1
6509021112 (2022/11/02) M2 GATE ดาราศาสตร์ 1.1
2
6509021112 (2022/11/02) M2 GATE ดาราศาสตร์ 1.2
3
6509021112 (2022/11/09) M2 GATE ดาราศาสตร์ 2
4
6509021112 (2022/11/23) M2 GATE ดาราศาสตร์ 3
5
6509021112 (2022/11/30) M2 GATE ดาราศาสตร์ 4
ระยะเวลาเรียน 180 วัน
Get course
ลงทะเบียนเรียนแล้ว: 0 คน
ระยะเวลาเรียน: 6 เดือน (180วัน)
บรรยาย: 5
วีดีโอ: 8 ชั่วโมง
ระดับ: มัธยมต้น
M2 GATE ดาราศาสตร์ (Nov.2022) (#6509021112)
ราคา:
฿1,500