ติวสอบปลายภาค

Filters

หมวดหมู่

ระดับ

202302
12 เดือน
฿1,500
(ส อา 13.00-15.00)
มัธยมปลาย
8 บรรยาย
12 เดือน
202302
6 เดือน (180 วัน)
฿750
(จันทร์ 16.00-18.00)
มัธยมต้น
2 บรรยาย
6 เดือน (180 วัน)
อา 5 กพ (13.00-15.00) อา 12 กพ (13.00-15.00)
มัธยมต้น
2 บรรยาย
30 วัน
202302
12 เดือน
฿1,500
(ส อา 13.00-15.00)
มัธยมปลาย
7 บรรยาย
12 เดือน
อา 5 กพ (10.00-12.00) อา 12 กพ (10.00-12.00)
มัธยมปลาย
2 บรรยาย
30 วัน
202302
12 เดือน
฿750
(อังคาร 17.00-19.00)
มัธยมปลาย
4 บรรยาย
12 เดือน