ดาราศาสตร์

Filters

หมวดหมู่

ระดับ

202302
6 เดือน (180 วัน)
฿750
(พุธ 16.00-18.00)
มัธยมต้น
2 บรรยาย
6 เดือน (180 วัน)
202301
6 เดือน (180 วัน)
฿1,500
(พุธ 16.00-18.00)
มัธยมต้น
4 บรรยาย
6 เดือน (180 วัน)
202212
6 เดือน (180วัน)
฿1,250
(พุธ 16.00-18.00)
มัธยมต้น
3 บรรยาย
6 เดือน (180วัน)
202211
6 เดือน (180วัน)
฿1,500
(พุธ 16.00-18.00)
มัธยมต้น
5 บรรยาย
6 เดือน (180วัน)